måndag, 25 jan 2021
You are here: Startsida
Skärpta råd beträffande Covid-19 i Stockhoms Län PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
2020-10-29 kl. 15:45

Nu införs skärpta allmänna råd i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.

Beslutet gäller från och med idag och tre veckor framåt.

Liksom i vissa andra delar av landet har antalet fall av covid-19 ökat snabbt i Stockholms län. Även patienter med covid-19 som är så sjuka att de nu är i behov av sjukhusvård har ökat kraftigt den senaste veckan. Sedan förra veckan har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat med nästan 80 procent och antalet covid-19 patienter i behov av sjukhusvård har ökat med cirka 60 procent.

Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Dessutom har smittskyddsläkaren begärt att Länsstyrelsen i Stockholm återinför förbudet mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inom regionen.

Alla som vistas i Stockholms län bör:

  1. Avstå från att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt är tillåten, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar.
  2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheterna uppmanas också att vara uppmärksamma och göra allt de kan för att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare är undantaget), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på att arrangörerna gör allt de kan för att minimera risken för trängsel vid till exempel in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  4. Arbetsgivare bör uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  5. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, fattat beslut om att dessa lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att bromsa det lokala utbrottet.

- Jag vill betona att det viktigaste är att alla de som har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, stannar hemma. Om du misstänker att det är covid-19 beställ ett prov enligt informationen på 1177.se. Det andra jag vill uppmana stockholmarna till är att vid behov söka vård som vanligt – ring 112 vid livshotande tillstånd och annars 1177 för att få råd om när, var och hur du får bäst vård för just dina symtom, säger Maria Rotzén Östlund.

Senast uppdaterad 2020-10-29 kl. 16:14